×
Klik voor meer producten.
Geen producten gevonden.

Lees deze juridische kennisgeving zorgvuldig door voordat u ibericomio.es gebruikt (hierna Website)

Het gebruik van de Website wordt beheerst door de regels die in deze juridische kennisgeving zijn vastgelegd. Het gebruik ervan impliceert dat u deze regels accepteert. Door de Website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksregels ervan. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website ligt bij de gebruiker.

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Om te voldoen aan de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende identificerende gegevens van de eigenaar van de website hieronder aangegeven:

Bedrijfsnaam: IBERICOMIO S.L. met CIF B01663442.  C/Francisco Barbieri, 4. 13600 Alcazar de San Juan Telefoon: +34 686 164 954 E-mail: locos@ibericomio.es

 

WEBSITE VOORWAARDEN

De inhoud en diensten van de Website worden geleverd door IBERICOMIO S.L.

Het gebruik en de navigatie van deze website impliceert het accepteren en kennen van de wettelijke waarschuwingen, regels en gebruiksvoorwaarden die het bevat, met name in deze juridische kennisgeving, het gegevensbeschermings- en privacybeleid en alle aankoop-, betalings-, verzend- en retouractiviteiten. Ibericomio S.L. behoudt zich het recht voor om bij te werken, de informatie op de Website te wijzigen of te verwijderen en kan de toegang tot de Website beperken of weigeren.

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Alle inhoud van de Website, zoals handelsmerken, benamingen, logo's, afbeeldingen, teksten, ontwerp, navigatiestructuur en elk ander onderscheidend teken van de Website behoort toe aan Ibericomio S.L. of aan derden die naar behoren toestemming hebben gegeven voor hun opname op de Website. Toegang tot dergelijke inhoud of elementen verleent de gebruiker niet het recht op wijziging, wijziging, exploitatie of reproductie, distributie, openbare communicatie of enig ander recht dat overeenkomt met de eigenaar van het betreffende recht. De gebruiker verbindt zich ertoe om in geen geval een commerciële, directe of indirecte exploitatie ervan uit te voeren. Elk ongeoorloofd gebruik van de Website geeft Ibericomio S.L. het recht om de overeenkomstige acties uit te voeren onder de toepasselijke wetgeving. 

 

GEGEVENSBESCHERMING

Lees ons Privacybeleid met betrekking tot de gegevens die op de Website worden verzameld.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Ibericomio S.L. is in geen geval aansprakelijk jegens derden voor enige directe of indirecte schade, economisch of niet voortvloeiend uit het gebruik van de Website.  Ibericomio S.L. garandeert noch is verantwoordelijk voor de afwezigheid van virussen en / of andere schadelijke componenten op de Website of op de server die deze levert, de gegevens of schade veroorzaakt, aan zichzelf of aan een derde partij, door een persoon die de voorwaarden, regels en instructies schendt die Ibericomio S.L. op de Website vaststelt of door de schending van beveiligingssystemen.   Ibericomio S.L. verklaart dat het alle nodige maatregelen heeft genomen, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de technologie, om de werking van de Website te garanderen en het bestaan en de overdracht van virussen en andere schadelijke componenten voor gebruikers te voorkomen. 

Ibericomio S.L. is niet verantwoordelijk voor de gelinkte inhoud (links) die via de Website toegang tot de gebruiker mogelijk maken tot producten en diensten die door derden worden aangeboden, op voorwaarde dat deze geen verband houden met de bovengenoemde Website. Daarom is Ibericomio S.L. niet verantwoordelijk voor de informatie in de bovengenoemde links of voor enig effect dat uit deze informatie kan voortvloeien.  We vragen de gebruiker om erop te letten dat deze links in strijd kunnen zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde, zet het in onze kennis in de e-mail: locos@ibericomio.es

Ibericomio S.L. garandeert geen technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van pagina's buiten haar eigendom die toegankelijk zijn via links. Ibericomio S.L. behoudt zich het recht voor om de juridische stappen te ondernemen die zij passend acht tegen mensen die de Website gebruiken op een andere manier dan bepaald of die het imago van Ibericomio S.L.  of derden zou kunnen schaden en om schadevergoeding te eisen voor schade die voortvloeit uit claims, Acties of eisen van derden (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria) als gevolg van het voorgaande of andere acties die zich kunnen voordoen.

Deze juridische kennisgeving is alleen van toepassing op de informatie die op de Website wordt verzameld en niet op de inhoud die wordt verzameld op de pagina's van derden.

 

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

De gebruiksregels die op deze website worden vermeld, worden beheerst door het Spaanse recht. Ibericomio S.L. en de gebruiker, die uitdrukkelijk afstand doen van de jurisdictie die met hen kan overeenkomen, in het geval van een geschil dat met hen verband houdt, onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van Alcázar de San Juan

Menu

Maak een gratis account aan om verlanglijstjes te gebruiken.

Registreren

Maak een gratis account aan om je favorieten op te slaan.

Registreren