×
Klik voor meer producten.
Geen producten gevonden.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u ibericomio.es (hierna de Website genoemd) gebruikt De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze Website ligt bij de gebruiker. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

 

Hoe werkt Ibericomio.es?

Op de Website ibérico fabrikanten (hierna: Leveranciers) van varkensvleesproducten de verkoop van hun producten aanmoedigen. Elke leverancier zal nauwkeurige informatie verstrekken over prijzen en levertijden voor elk van de aangeboden producten, evenals hun algemene voorwaarden en retourbeleid. De Leveranciers zijn degenen die verplicht zijn om de producten die op de website verschijnen te leveren, altijd in overeenstemming met hun eigen Algemene of Bijzondere Contractvoorwaarden. IBERICOMIO S.L. is niet de eigenaar van de aangeboden producten of diensten.  IBERICOMIO S.L. verbindt zich er niet toe om de diensten te leveren die in de aanbiedingen worden vermeld of om de daarin vermelde producten te leveren.  IBERICOMIO S.L. treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen de gebruikers van de website en de leveranciers voor de specifieke aanbiedingen die op de website worden gepresenteerd. 

 

Wie kan een ibericomio.es gebruiker zijn?

De website is gratis toegankelijk en gratis voor alle internetgebruikers. Registratie is niet vereist, behalve om een aankoop te doen, informatie te verzenden of u te abonneren op de nieuwsbrief of iets dergelijks. De registratie van de Gebruiker is vereist voor de aankoop van de producten die op de Website worden aangeboden, en aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid is essentieel. Vanaf het moment van acceptatie hiervan wordt de status van Gebruiker verkregen. IBERICOMIO S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de gebruiksregels en, in het algemeen, van alle elementen die deel uitmaken van het ontwerp en de configuratie van de website.

In geval van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zal de Website alle geregistreerde gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij deze kunnen aanvaarden of weigeren. In geval van afwijzing verliest u uw gebruikersstatus. De diensten die door de website worden aangeboden, zijn beschikbaar voor gebruikers ouder dan 18 jaar die in staat zijn om juridische contracten uit te voeren onder de toepasselijke wetgeving. De Gebruiker garandeert dat hij/zij minstens 18 jaar oud is en dat alle informatie die hij/zij op de site heeft geregistreerd waar en waar is. De website kan, naar eigen goeddunken, de toegang tot of het gebruik van de website door een persoon of entiteit weigeren. Bij de gebruikersregistratie wordt de accountidentificatie van de gebruiker gedefinieerd door uw e-mailadres en een wachtwoord. Om toegang te krijgen tot zijn account, heeft de gebruiker zijn e-mailadres en het bovengenoemde wachtwoord met ten minste zes tekens nodig. De gebruiker moet het wachtwoord onder eigen verantwoordelijkheid bewaren, in de meest strikte en absolute vertrouwelijkheid, en dus alle schade en/of verliezen van welke aard dan ook aanvaarden die voortvloeien uit de inbreuk of openbaarmaking ervan, evenals het misbruik dat, als gevolg van de schending van zijn/haar bewaarplicht, door een derde partij kan worden gemaakt. Als een Gebruiker vermoedt of zich bewust wordt van het gebruik van zijn/haar wachtwoord door derden, is het zijn/haar plicht om het te wijzigen door de stappen te volgen die op de Website verschijnen.

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden als Gebruiker?

De toegang tot de website en elk ongeoorloofd gebruik van de informatie die erin is opgenomen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze website maakt. IBERICOMIO S.L. is niet aansprakelijk voor enige gevolgen, schade of schade die kunnen optreden als gevolg van dergelijke toegang of gebruik.  Bij wijze van voorbeeld, en in geen geval beperkend of exclusief, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen van de volgende activiteiten uit te voeren:

 • a) Andere mensen te beledigen, te beledigen, in diskrediet te brengen of lastig te vallen in een gemeenschappelijk gedeelte van de Website. Op dezelfde manier verbindt de gebruiker zich ertoe geen gebruik te maken van de contactinstrumenten van andere gebruikers om dit soort activiteiten uit te voeren.
 • (b) Het introduceren of verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, homofobe, xenofobe, pedofiele of buitensporig gewelddadige aard, ten gunste van terrorisme of in strijd met de mensenrechten.
 • c) Het plaatsen van afbeeldingen van andere mensen zonder hun toestemming.
 • d) Bedrijven, collectieven, NGO's of andere groepen individuen belasteren of belasteren.
 • e) Plagiaat, kopiëren of gebruiken van de inhoud van andere mensen of media zonder hun toestemming.
 • f) zich voordoen als andere personen, groepen of rechtspersonen.
 • g) Het uitvoeren van commerciële exploitatieactiviteiten, zoals het promoten van producten en diensten, zonder toestemming van IBERICOMIO S.L.; spam te genereren, ongevraagde commerciële berichten te verzenden, de Dienst te gebruiken als doorstuurinstrument naar een andere Website, of uw site te promoten door meerdere en identieke berichten op verschillende plaatsen op ibericomio.es te plaatsen.
 • h) Dubbele inhoud. Dat wil zeggen, het kopiëren en publiceren met of zonder toestemming van de auteur, en op een systematische manier, inhoud die op andere websites is gepubliceerd.
 • i) Diensten en producten aan te bieden, te verkopen of uit te wisselen die de beheerders van ibericomio.es naar eigen goeddunken ongepast achten.
 • j) Voeg software toe die de normale werking van het systeem belemmert of code, bestanden of programma's die advertenties aanbieden via pop-upvensters (POPups). Op dezelfde manier verbindt de gebruiker zich ertoe geen inhoud te publiceren die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van de advertentiediensten die in ibericomio.es worden gebruikt.
 • k) Misbruik maken van de functionaliteiten van ibericomio.es om zichzelf te promoten of de positionering van een website in de resultaten van zoekmachines te verbeteren.

De Gebruiker is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die IBERICOMIO S.L. kan lijden, als gevolg van of als gevolg van de schending van een van de beschreven verplichtingen, evenals alle andere die zijn opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden en/of die welke zijn vastgelegd in de wet met betrekking tot het gebruik van ibericomio.es.  IBERICOMIO S.L. zal ervoor zorgen dat het huidige rechtssysteem wordt gerespecteerd en heeft het recht om, naar eigen goeddunken, de Dienst te onderbreken of de gebruiker van de website uit te sluiten in geval van vermeend plegen, volledig of onvolledig, van een van de misdaden of misdrijven die worden getypeerd door het geldende Wetboek van Strafrecht, of in het geval van het waarnemen van gedrag dat, naar de mening van IBERICOMIO S.L., in strijd is met deze gebruiksregels.   de wet, de regels die zijn opgesteld door IBERICOMIO S.L. of haar medewerkers/leveranciers of die de goede werking, het imago, de geloofwaardigheid en/of het prestige van ibericomio.es of haar medewerkers/leveranciers kunnen verstoren.  De Gebruiker aanvaardt en erkent uitdrukkelijk dat de Aanbieders als enige verantwoordelijk zijn voor de naleving van de rechten en plichten die voortvloeien uit de levering van de Diensten en de voorwaarden die op elk van hen van toepassing zijn.

 

Hoe doe je een aankoop op ibericomio.es?

  Een aankoop doen op onze website is heel eenvoudig. Als u als Gebruiker bent geregistreerd, hoeft u alleen de gegevens te verstrekken die wij zullen vragen, zodat de Leverancier de verzending met succesgaranties kan uitvoeren - Voor- en achternaam van de ontvanger, afleveradres, een telefoonnummer voor levering en een e-mailadres voor het volgen van de aankoop. Deze gegevens, zoals aangegeven in het Privacybeleid, worden opgeslagen in onze database om onze relatie te verbeteren en de Gebruiker te voorzien van informatie die van belang is. Wij zullen de Leverancier alleen de gegevens verstrekken die strikt noodzakelijk zijn voor de levering. In het geval dat u geen geregistreerde gebruiker bent, hebben we u nodig om u als zodanig te registreren door ons de basisinformatie te verstrekken die we zullen vragen en we hebben u nodig om deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van ibericomio.es te accepteren

 

Wat is inbegrepen in de prijs? Verzendkosten

  Alle producten die op de website worden aangeboden, zijn uitgedrukt in euro's en zijn altijd inclusief BTW. IBERICOMIO S.L. behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, hoewel de reeds gekochte producten en met het aankoopproces voltooid, de prijs blijven die op dat moment van kracht is.   Een vereenvoudigde factuur wordt uitgereikt door de Leverancier. In het geval van het aanvragen van een gedetailleerde factuur, moet de Gebruiker dit aangeven in het aankoopproces en alle nodige informatie verstrekken voor de uitgifte van de factuur. Over het algemeen zijn de prijzen inclusief verzendkosten voor leveringen op het vasteland van het Koninkrijk Spanje. Deze mogen echter NIET inbegrepen zijn in de prijs van het aanbod en zullen worden vermeld in de algemene of specifieke voorwaarden van elke Leverancier.

 

Welke betaalmethoden zijn beschikbaar op ibericomio.es?

Zodra de Gebruiker ons de nodige gegevens voor de verzending heeft verstrekt, kan hij/zij kiezen tussen de volgende betaalmiddelen:

  • - Veilige betaling met creditcard/betaalpas, in dit geval wordt u via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar het REDSYS-betalingsplatform - CAIXABANK - om de kaartgegevens in te voeren.
  • - Betaling per PayPal, in dit geval aanvaardt de gebruiker dat de gebruiksregels van ibericomio.es voorrang hebben op de regels die kunnen worden vastgesteld door het betaalmiddel dat met de gebruiker PayPal. Daarom zal de gebruiker in het geval van een incident met betrekking tot het gekochte product altijd, in elk geval en onder alle omstandigheden, in eerste instantie contact opnemen met de eigenaar van het ibericomio.es om het incident op te lossen door de stappen te volgen die in deze gebruiksregels worden beschreven in de sectie: "Kan een reeds geleverd product worden geretourneerd?". 
  • - Betaling via BANKOVERSCHRIJVING. Wij zullen u een rekening-courant nummer bezorgen waarop u de storting kunt doen. Zodra onze bank bevestigt dat de betaling is gedaan, gaan we over tot het formaliseren van de bestelling.
  • - Betaling via BIZUM. Selecteer de Bizum-betalingsoptie en deze zal u doorverwijzen naar de betalingsgateway.   Het enige wat u hoeft te doen is uw telefoonnummer en de Bizum-code in te voeren die u per sms of rechtstreeks in de app van uw bank hebt ontvangen. BELANGRIJK: U moet er rekening mee houden dat u Bizum hebt geactiveerd voor betaling in e-commerce. Anders dan Bizum tussen individuen
  • - Betaling via Scalapay - Betaal in 3 renteloze  termijnen.Wanneer u deze betalingsoptie selecteert, zal het systeem u om een reeks gegevens vragen om de bewerking goed te keuren en als alles correct is, wordt het eerste bedrag van de betaling in rekening gebracht op uw creditcard/betaalpas.
  • - Betaling via Up Cheque Gourmet. U kunt uw Up Gourmet-creditcard gebruiken om te betalen bij Ibericomio.

In beide gevallen wordt het aankoopproces als voltooid beschouwd wanneer de betaling is gedaan. Op dat moment ontvangt de Gebruiker een bevestiging in zijn e-mail met de details van de gedane aankoop.

 

Wanneer ontvang ik mijn aankoop?

De levering van het reeds gekochte product wordt rechtstreeks beheerd door de Leverancier ervan volgens de bijzondere voorwaarden die deze laatste in zijn aanbod vastlegt. De levering vindt plaats op het daartoe door de gebruiker opgegeven adres binnen de termijn die door elke aanbieder in zijn offertes is aangegeven. Deze deadline kan worden gewijzigd door de servicevoorwaarden van het transportbedrijf. Vertraging in de levering van de termijnen die in het aanbod van elke leverancier staan, zal nooit de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaars van dit portaal, noch zal dit aanleiding geven tot terugbetaling van de door de gebruiker betaalde bedragen. In ieder geval is de maximale leveringstermijn, behalve in geval van overmacht, 30 werkdagen vanaf het einde van het aankoopproces.

Zodra de Leverancier ibericomio.es de informatie verstrekt met betrekking tot de details van de zending - het bedrijf dat de zending uitvoert en het trackingnummer - wordt deze naar de Gebruiker verzonden. Zowel de Leverancier als Ibericomio zullen het transportbedrijf voorzien van alle aanwijzingen en suggesties die de gebruiker aan ons doorgeeft. Noch de leverancier, noch Ibericomio kan garanderen dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering in staat zal zijn om de levering binnen een bepaald tijdslot uit te voeren.  

Kan ik een product retourneren dat al geleverd is?

Gebruikers kunnen de aankoop annuleren zonder dat ze hun beslissing hoeven te rechtvaardigen door zich terug te trekken uit het contract. In dit geval zijn de incassokosten voor rekening van de gebruiker. De retourzending van het product kan worden aangevraagd per e-mail naar: ayuda@ibericomio.es met vermelding van de bestelreferentie en contactgegevens van de gebruiker. Op dezelfde manier wordt de gebruiker geantwoord met vermelding van de stappen die moeten worden gevolgd bij het herroepen van de aankoop. De maximale termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen is 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de bestelling is geleverd.

Zoals bij elke fysieke of online aankoop die u doet, is het voor het accepteren van retourzendingen en/of herroepingen noodzakelijk dat het product zijn originele etikettering behoudt. In ons geval is het essentieel dat:
In het geval van ham of paleta heeft het stuk zijn flens of onschendbare zegel van de kwaliteitsnorm van de ibérico intact, wat het enige middel is om het stuk te identificeren.  In het geval van gesneden vlees of worst moeten de oorspronkelijke etikettering en verpakking behouden blijven. 

Alvorens een bedrag aan de gebruiker te betalen, moet de gebruiker de gekochte producten in perfecte staat (niet beschadigd, vuil of geopend), goed beschermd, met hun originele etikettering en verpakking terugsturen. De betaling van het bedrag vindt plaats wanneer het product is aangekomen bij de Leverancier.

IBERICOMIO Sl Zij behoudt zich het recht voor om de gemaakte kosten door te berekenen indien het product niet in perfecte staat verkeert.

Zodra de leverancier de geretourneerde producten heeft ontvangen en na controle of ze de flens/verzegeling of etikettering en de goede staat ervan behouden, wordt het bedrag dat overeenkomt met de geretourneerde eenheden terugbetaald door middel van een krediet op de kaart waarmee de betaling is gedaan of door overschrijving op de door de gebruiker opgegeven zichtrekening.

De retourkosten die aan de Gebruiker in rekening kunnen worden gebracht, zijn afhankelijk van de aard van elk Product en de wijze waarop het wordt verzonden.

In het geval van retourzendingen voor:

 • - Overtollig topping spek
 • - Onder- of overuitgehard product
 • - Overtollig zout

Het proefpanel van de producent beoordeelt het product aan de hand van de industrienormen. Als dit panel van mening is dat het product voldoet aan de normen van het product en de categorie ervan, wordt het door de klant betaalde bedrag terugbetaald, verminderd met de retourkosten. Als het panel bevestigt dat het product een van de in de vorige paragraaf genoemde onregelmatigheden vertoont, wordt de gebruiker een van de volgende twee opties aangeboden: de vervanging, zonder kosten voor de gebruiker, van een product dat gelijk is aan het gekochte product, of de terugbetaling van het totale bedrag dat door de gebruiker is betaald. 

Herroeping is niet toegestaan wanneer dit vanwege de aard van de gekochte Producten onmogelijk is, onverminderd de overeenkomstige vordering tot schadevergoeding, met inbegrip van in het bijzonder:

(i) Producten die zijn vervaardigd in overeenstemming met de aanwijzingen of specificaties van de consument of die op maat zijn gemaakt voor de consument;

(ii) Producten waarvan de houdbaarheidsdatum binnen de herroepingstermijn is verstreken;

(iii) Producten die niet in perfecte staat verkeren

(iv) Producten die zijn verbruikt in een percentage van meer dan 20% van hun oorspronkelijke gewicht, waarbij als zodanig het percentage wordt genomen dat op de leveringsbon van de faciliteiten van de Leverancier is vermeld.

We informeren u ook dat de Europese Commissie een online platform heeft om juridische geschillen op te lossen, dat beschikbaar is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt via het bovengenoemde online platform claims indienen om juridische geschillen op te lossen.

Menu

Maak een gratis account aan om verlanglijstjes te gebruiken.

Registreren

Maak een gratis account aan om je favorieten op te slaan.

Registreren