Klik voor meer producten.
Geen producten gevonden.

Lees deze gebruiksregels zorgvuldig door voordat u ibericomio.es gebruikt (hierna de website) De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website ligt bij de gebruiker. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksregels.

 

Hoe werkt Ibericomio.es?

Op de Website moedigen verwerkers (hierna Leveranciers) van Iberische varkensproducten de verkoop van hun producten aan. Elke leverancier zal nauwkeurige informatie verstrekken over de prijzen en levertijden van elk van de aangeboden producten, evenals hun algemene voorwaarden en retourbeleid. De leveranciers zijn degenen die verplicht zijn om de producten te leveren die op het web verschijnen, altijd volgens hun eigen algemene of bijzondere contractvoorwaarden. IBERICOMIO S.L. is niet de eigenaar van de aangeboden producten of diensten.  IBERICOMIO S.L. verbindt zich er niet toe om de in de aanbiedingen vermelde diensten of de levering van de daarin vermelde producten uit te voeren.  IBERICOMIO S.L. treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen de gebruikers van de Website en de Leveranciers voor de specifieke aanbiedingen die op de Website worden gepresenteerd. 

 

Wie kan een ibericomio.es gebruiker zijn?

De Website biedt gratis toegang en gratis bezoek aan alle internetgebruikers. Registratie is niet vereist, behalve voor het doen van een aankoop, het aanvragen van informatie of het abonneren op een nieuwsbrief of iets dergelijks. De registratie van de Gebruiker is noodzakelijk voor de aankoop van de producten die op de Website worden aangeboden, aangezien het essentieel is voor de aanvaarding van deze Gebruiksregels en het Privacybeleid. Vanaf het moment van aanvaarding hiervan is de voorwaarde van Gebruiker verkregen. IBERICOMIO S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving elke wijziging of update aan te brengen van de inhoud van de Gebruiksregels en, in het algemeen, van alle elementen die deel uitmaken van het ontwerp en de configuratie van de Website.

In het geval van het aanbrengen van wijzigingen in deze Gebruiksregels, zal de Website alle geregistreerde gebruikers informeren zodat ze deze accepteren of afwijzen. In het geval van afwijzing verliest u de status van gebruiker. De diensten die door de Website worden aangeboden, zijn beschikbaar voor gebruikers ouder dan 18 jaar die juridische contracten kunnen uitvoeren onder de toepasselijke wetgeving. De Gebruiker garandeert dat hij minstens 18 jaar oud is en dat alle informatie die hij op de site heeft geregistreerd, overeenkomt met de realiteit en waar is. De Website kan, naar eigen goeddunken, de toegang tot of het gebruik van de site weigeren aan een persoon of entiteit. In de gebruikersregistratie wordt de identificatie van het gebruikersaccount gedefinieerd door zijn e-mailadres en een wachtwoord. Om toegang te krijgen tot uw account, heeft de gebruiker uw e-mailadres en het bovengenoemde wachtwoord nodig met ten minste zes tekens. De gebruiker moet het wachtwoord onder zijn eigen verantwoordelijkheid bewaren, in de striktste en absolute vertrouwelijkheid, en daarom uitgaan van eventuele schade en / of verliezen van welke aard dan ook die voortvloeien uit de schending of openbaarmaking ervan, evenals het misbruik dat, als gevolg van de schending van zijn bewaarplicht, door een derde partij zou kunnen worden gemaakt. Als een Gebruiker vermoedt of kennis heeft van het gebruik van zijn wachtwoord door derden, is het zijn plicht om het te wijzigen door de stappen te volgen die op de Website verschijnen.

 

Wat zijn de verantwoordelijkheden als Gebruiker?

De toegang tot de Website en het ongeoorloofde gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die deze bevat, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. IBERICOMIO S.L. is niet aansprakelijk voor enig gevolg, schade of schade die kan voortvloeien uit een dergelijke toegang of gebruik.  Bij wijze van voorbeeld, en in geen geval beperkend of exclusief, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen van de volgende activiteiten uit te voeren:

 • a) Andere mensen beledigen, beledigen, in diskrediet brengen of lastigvallen in een gemeenschappelijke ruimte van de Website. Op dezelfde manier verbindt de gebruiker zich ertoe om de contacttools van andere gebruikers niet te gebruiken om dit soort activiteiten uit te voeren.
 • b) Het introduceren of verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, homofobe, xenofobe, pedofiele, buitensporig gewelddadige aard, die terrorisme bepleit of die de mensenrechten schendt.
 • c) Publiceer afbeeldingen van andere mensen zonder hun toestemming.
 • d) Het belasteren of belasteren van bedrijven, collectieven, NGO's of een andere groep individuen.
 • e) Plagiaat, kopiëren of gebruiken van inhoud van andere mensen of media zonder hun toestemming.
 • f) Zich voordoen als andere personen, groepen of rechtspersonen.
 • g) commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren, zoals de promotie van producten en diensten, zonder toestemming van IBERICOMIO S.L.; spam te genereren, ongevraagde commerciële berichten te verzenden, de Service te gebruiken als doorstuurtool naar een ander web of uw site te promoten door meerdere en identieke berichten in verschillende ruimtes van ibericomio.es te publiceren.
 • h) Dubbele inhoud. Dat wil zeggen, kopiëren en publiceren met of zonder toestemming van de auteur, en systematisch, inhoud gepubliceerd op andere websites.
 • i) Diensten en producten aanbieden, verkopen of ruilen die de beheerders van ibericomio.es, naar eigen goeddunken, als ongepast beschouwen.
 • j) Voeg software toe die de normale werking van het systeem belemmert of code, bestanden of programma's die reclame aanbieden via pop-upvensters (POPups). Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe geen inhoud te publiceren die in strijd is met de gebruiksvoorwaarden van de advertentiediensten die in ibericomio.es worden gebruikt.
 • k) De functionaliteiten van ibericomio.es onjuist gebruiken om zichzelf te promoten of de positionering van een website in de resultaten van zoekmachines te verbeteren.

De gebruiker is verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die IBERICOMIO S.L. kan lijden, als gevolg van of als gevolg van de schending van een van de beschreven verplichtingen en alle andere die zijn opgenomen in deze gebruiksregels en / of die zijn vastgesteld door de wet met betrekking tot het gebruik van ibericomio.es.  IBERICOMIO S.L. zal erop toezien dat het huidige rechtssysteem wordt gerespecteerd en heeft het recht om, naar eigen goeddunken, de Dienst te onderbreken of de Gebruiker uit te sluiten van de Website in geval van vermeende commissie, volledig of onvolledig, van een van de misdaden of overtredingen die worden getypeerd door het geldende Wetboek van Strafrecht, of in geval van het observeren van enig gedrag dat naar de mening van IBERICOMIO S.L.  in strijd is met deze Gebruiksregels, de wet, de regels die zijn vastgesteld door IBERICOMIO S.L. of zijn medewerkers / leveranciers of de goede werking, het imago, de geloofwaardigheid en / of het prestige van ibericomio.es of zijn medewerkers / leveranciers kunnen verstoren.  De Gebruiker aanvaardt en erkent uitdrukkelijk dat de Leveranciers als enige verantwoordelijk zijn voor de naleving van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de levering van de Diensten en de algemene voorwaarden die op elk van hen van toepassing zijn.

 

Hoe doe je een aankoop op ibericomio.es?

  Het doen van een aankoop op onze website is heel eenvoudig. Als u als gebruiker bent geregistreerd, hoeft u alleen de gegevens te verstrekken die wij zullen vragen, zodat de leverancier de verzending kan uitvoeren met garanties voor succes - naam en achternaam van de ontvanger, afleveradres, een telefoonnummer voor levering en een e-mailadres voor het volgen van de aankoop. Deze gegevens, zoals aangegeven in het privacybeleid, worden opgeslagen in onze database om onze relatie te verbeteren en de gebruiker te voorzien van interessante informatie. Wij sturen de Leverancier alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de levering. In het geval dat u geen geregistreerde gebruiker bent, hebben we u nodig om u als zodanig te registreren door ons de basisinformatie te verstrekken die we zullen vragen en we zullen u nodig hebben om deze gebruiksregels en het privacybeleid van ibericomio.es te accepteren

 

Wat is inbegrepen in de prijs? Verzendkosten

  Alle producten die op de Website worden aangeboden, worden uitgedrukt in EURO's en zijn altijd inclusief BTW. IBERICOMIO S.L. behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, hoewel de reeds gekochte producten en met het aankoopproces voltooid, de prijs die op dat moment van kracht is, zal worden gehandhaafd.   Een vereenvoudigde factuur wordt uitgegeven door de Leverancier. In het geval van het aanvragen van een gedetailleerde factuur, moet de Gebruiker dit aangeven in het aankoopproces en alle nodige informatie verstrekken voor de uitgifte ervan. Over het algemeen zijn de prijzeninclusief verzendkosten voor leveringen op het schiereiland van het Koninkrijk Spanje. Het is echter mogelijk dat deze NIET zijn inbegrepen in de prijs van het aanbod en worden aangegeven in de algemene of bijzondere voorwaarden van elke Leverancier.

 

Welke betaalmethoden zijn beschikbaar in ibericomio.es?

Zodra de Gebruiker ons de nodige gegevens voor de verzending heeft verstrekt, kan hij kiezen tussen de volgende betaalmiddelen:

  • - Veilige betaling met VISA, in dit geval wordt u via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar het betalingsplatform van onze bank - CAIXABANK - om de kaartgegevens in te voeren.
  • - Betaling per PayPal, in dit geval aanvaardt de gebruiker dat de gebruiksregels van ibericomio.es prevaleren boven die welke kunnen worden vastgesteld door middel van het betaalmiddel dat PayPal met de gebruiker. Zodat in het geval van een incident met betrekking tot het gekochte product, de gebruiker altijd, in elk geval en in elke omstandigheid, in eerste instantie de eigenaar van ibericomio.es zal richten om het incident op te lossen volgens de stappen die worden beschreven in deze gebruiksregels in de sectie: " Kan een reeds geleverd product worden geretourneerd?'" .
  • - Betaling via BANKOVERSCHRIJVING. Wij zullen u voorzien van een rekening-courantnummer waarop u de storting kunt doen. Zodra onze entiteit bevestigt dat de storting is gedaan, zullen we doorgaan met het formaliseren van de bestelling.

In beide gevallen wordt het aankoopproces als voltooid beschouwd wanneer de betaling is gedaan. Op dat moment ontvangt de Gebruiker een bevestiging in zijn e-mail met de details van de gedane aankoop.

 

Wanneer ontvang ik mijn aankoop?

De levering van het reeds gekochte product wordt rechtstreeks door de leverancier beheerd volgens de bijzondere voorwaarden die hij in zijn aanbod vaststelt. De levering vindt plaats op het daartoe door de gebruiker opgegeven adres binnen de termijn die door elke Leverancier in zijn aanbiedingen is aangegeven. Deze periode kan worden gewijzigd door de servicevoorwaarden van het transportbedrijf. De vertraging in de levering boven de termijnen die in het aanbod van elke leverancier verschijnen, zal nooit de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaars van dit portaal of aanleiding geven tot terugbetaling van de door de gebruiker betaalde bedragen. In ieder geval is de maximale leveringstermijn, behoudens overmacht, 30 werkdagen na afloop van het aankoopproces.

Zodra de Leverancier ibericomio.es de informatie verstrekt met betrekking tot de details van de zending - bedrijf dat het maakt en het trackingnummer -, wordt deze naar de Gebruiker verzonden. Zowel de Leverancier als Ibericomio zullen het transportbedrijf voorzien van alle aanwijzingen en suggesties die de gebruiker aan ons doorgeeft. Noch de Leverancier, noch Ibericomio kan garanderen dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering deze binnen een bepaald tijdslot kan uitvoeren.  

Kan een reeds geleverd product worden geretourneerd?

Gebruikers kunnen de aankoop annuleren zonder hun beslissing te hoeven rechtvaardigen door zich terug te trekken uit het contract. De teruggave van het Product kan worden aangevraagd per e-mail gericht aan: ayuda@ibericomio.es met vermelding van de bestelreferentie en contactgegevens van de gebruiker. Op dezelfde manier wordt de gebruiker beantwoord met vermelding van de stappen die moeten worden gevolgd in het proces van intrekking van de aankoop. De maximale termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen is 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de bestelling is geleverd.

Zoals bij elke fysieke of online aankoop die u doet, is het voor het accepteren van een retour en / of intrekking noodzakelijk dat het product zijn oorspronkelijke etikettering behoudt. In ons geval is het essentieel dat:
In het geval van ham of schouder heeft het stuk intact zijn flens of onschendbare zegel van de Iberische kwaliteitsnorm die het enige identificatiemiddel van het stuk is.  In het geval van gesneden of worsten moeten ze bij hun originele etikettering en verpakking blijven. 

Alvorens een bedrag aan de gebruiker te betalen, moet de gebruiker de gekochte producten in perfecte staat retourneren (niet beschadigd, noch vuil, noch geopend), goed beschermd, met hun originele etikettering en verpakking. 

IBERICOMIO SL behoudt zich het recht voor om de gegenereerde kosten door te berekenen als het product niet in perfecte staat verkeert.

Zodra de geretourneerde Producten door de Leverancier zijn ontvangen en na verificatie dat ze de flens / verzegeling of etikettering en goede staat ervan behouden, zal het bedrag dat overeenkomt met de geretourneerde eenheden worden terugbetaald door creditering van de kaart waarmee de betaling werd gedaan of door overschrijving op de door de gebruiker aangegeven zichtrekening.

De retourkosten die aan de Gebruiker in rekening kunnen worden gebracht, zijn afhankelijk van de aard van elk Product en de middelen die voor de verzending ervan worden gebruikt.

In het geval van retourzendingen door:

 • - Overtollige spektopping
 • - Slecht of overmatig uitgehard product
 • - Overtollig zout

Het proefpanel van de producent zal het product beoordelen aan de hand van industrienormen. Als dit panel van mening is dat het product in de normen van het product en zijn categorie valt, wordt het door de klant betaalde bedrag terugbetaald, waarbij de retourkosten worden verdisconteerd. Als het paneel bevestigt dat het product een van de in de vorige paragraaf genoemde onregelmatigheden vertoont, krijgt de gebruiker een van de volgende twee opties aangeboden: de vervanging, kosteloos voor de gebruiker, van een product dat gelijk is aan het gekochte, of de terugbetaling van het totale bedrag dat door de gebruiker is betaald. 

De herroeping zal niet doorgaan wanneer het door de aard van de gekochte Producten onmogelijk is om deze uit te voeren, onverminderd de overeenkomstige vordering tot geleden schade, waaronder in het bijzonder:

(i) Producten die zijn gemaakt volgens de aanwijzingen of specificaties van de consument of die voor hem zijn aangepast;

(ii) Producten die binnen de herroepingstermijn zijn verlopen;

(iii) Producten die niet in perfecte staat zijn

(iv) Producten die zijn verbruikt in een percentage van meer dan 20% van hun oorspronkelijke gewicht, als zodanig het gewicht dat op de leveringsbon van de faciliteiten van de Leverancier staat.

Evenzo informeren wij u dat de Europese Commissie een online platform heeft om juridische geschillen op te lossen en dat dit beschikbaar is via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. U kunt claims indienen via het bovengenoemde online platform om juridische geschillen op te lossen.

Menu

Maak een gratis account aan om verlanglijstjes te gebruiken.

Registreren

Maak een gratis account aan om je favorieten op te slaan.

Registreren